اپل آی دی (Apple ID) رایگان گیفت چی

- اپل آی دی های فوری با آدرس ایمیل [email protected] ارايه می شوند
- حداقل ۲۴ ساعت زمان برای فعال سازی اپل آی دی دلخواه شما مورد نیاز است
- تمامی اطلاعات اپل آی دی ( دلخواه یا فوری ) پس از فعال شدن برای شما ایمیل و پیامک خواهد شد